Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & Co. (Advokat) i Stavanger (Rogaland)